เว็บแทงบอล น่าเชื่อถือ เว็บแทงบอล แทงหวย - Thb999

ά έ ί ό ό ί ς EuroLeague

ผู้เขียน:    แหล่งที่มา:未知    เวลาปล่อย:2023-03-16 19:49    การดูหน้าเว็บ:

Ές ί ώς ίς ί ς EuroLeague ί ό ς ώς ός, ά ό ί ά έ. ίς έ ά 3/3, έ ίς έ ά 2/3 23 ό ς άς.

27 , ί ή άς. ά έύ 8 ό EuroLeague έ, ά ό 28 ές (82.4% ς ής ό), ί ί ί ίς έ ά ί ς άς.

ίς ό ύέ ά ς ύς ή ά ς ές , ύ ς ί ά MVP, έ ή ς ώς ή ώ έ ς ής ό ί ά ές όή ί ώ, ά ά ό έ όό ς ός ής ά ς ής ό ς ς.

έ ές έ ά ς regular season, έ έ 17.9 ός (64% ί, 43% ί, 83% ς ές), 7.2 ά, 1.7 ί 22.6 άς ύ ός ά 28:44 ής. ί ό ά ά , ί ό ό ά άς, ί ό ά ά άς ίς ά ά ά ά ί ς άς .

ή, ό, ή έ ί ύ ά ύ ά έ ί ςEuroLeague. ί ή ί ς ώς ό, ώς ά ώς ό ά. ίς έ ά. ί έ 2/3, ί ός ά, ί ός ό, ί ά ό. ίς έ 3/3.

ό ί ί ό έ ί ές 10 έ ώ ό ό ής ί ό ί ά, ί ίς, έ ά, ά ές, έ έ, έ ίς, έ , έ ίς ό. ύ ώ ί 33:15 33:11 ί. ίς έ ό ό 29 ά ά ώ.

έ ί ίς ύ ί (ί ό ό ό ίς ό), ίς ύ ί (ί ό άς ά άς ί), 24ς (!) ύς ές 31ς έ ά. ός ό ώ, ύ ό ός/ός ί, ό ά έ ή .

ύ ά ό ό 3/3; ά έ έ (17.4 ό) ί ά (17.3 ό), ά ίς ό (7.1) Έ άς (6.8) ό ά... ές ώς έ ί 2.9 άς ά ό ίς ό 3.4 ά ό ί ά έ ά ά.

ός έ ά ά ό 3/3 ή έ άς ό 2000/01, ώ ό ς ές EuroLeague. ές ίς έ ί ά ό ή ά ί 22.9 ός, 11.5 ά, 3.1 ί 30.9 άς ύ ός ά 34:15, ό ός 12 ώς. ά ύ ί 20 34, ί άς ί ή ύ ό ό ό έ. άς ί ί ί ά ώς ά ό ύς ά ί ό ό .

ό έ 2/3 ί ά ά ς ό 01/02 02/03 ά ό, Άς ός ό 2003/04 ά ό, άς ό 2007/08 ός ό, έ έ ό 2011/12 ά ό, ό ά ό 2012/12 ός ό, ά ό 2013/14 ός ό, ό άς ό 2014/15 ά ό, ά ό ό 2015/16 ός ό, ά ές ό 2018/19 ός ό έ ά ό 2019/20 ός ό.

ό ύ ς ίς 6 ές

άς άς - ός 16/3 ς 20:00

ί - ός 24/3 ς 21:00

ός - ά 29/3 ς 21:00

ός - ϊός 31/3 ς 21:30

ός ές - ός 6/4 ς 20:00

ός - ό 13/4 ς 21:00

ή ί ό ί ό BBC

ί έ ύ ή ί

ά έ ές ής Instagram ά ώς emoji ό

ά ύ ί ί

Ό Mission & ά Stoiximan: ά ί ί

บทความที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2002-2022 Thb999 All Rights Reserved